JAVA predavanje 1

java_thumbLahki začetki

 


Osnovni programski konstrukti

 


Katerikoli program lahko napišemo s pomočjo treh osnovnih programskih konstruktov.

  • zaporedje ; program je zaporedje ukazov
  • izbira ; na neki točki v programu se odločimo, ali se izvaja eno ali drugo zaporedje
  • ponavljanje ; zaporedje ukazov se večkrat ponovi

 

Grafična ponazoritev – diagram poteka (flow chart)


elipsa -    začetek / konec
pravokotnik -    opisujemo neko operacijo
paralelogram -    vhod / izhod
deltoid -    kretnica / odločitev


Primer: Izračun ploščine trikotnika, če so podane vse tri stranice.

s=(a+b+c)/2
P=(s(s-a)(s-b)(s-c))^1/2

Pojmi:

  • spremenljivka: celica (lokacija) v pomnilniku, ki hrani nek podatek (a, b, c, s, p)
  • izraz: formula ali računski zapis s pomočjo katerega izračunamo neko vrednost ((a+b+c)/2)
  • prirejanje vrednosti: zapis neke vrednosti s spremenljivko (puščica na diagramu poteka)

 

trikotnikVpeljemo izbiro:

trikotnik2Pogoj zapišemo, kot logični izraz (vrednost true ali false).
Aritmetični izraz (rezultat je število).


Vpeljemo ponavljanje: Izračunati želimo ploščino 5ih trikotnikov.

5trikotnikovi je spremenljivka, ki predstavlja števec.
1 je začetna vrednost števca. Pred vstopom v zanko moramo števcu prirediti začetno vrednost.

V jedru zanke obdelamo trikotnik in na koncu jedra povečamo števec (i = i + 1). Jedru zanke sledi pogoj za prekinitev ponavljanja.

Vsi vodiči so na voljo BREZPLAČNO!
Pišite mi

Želite mnenje ali pomoč pri vašem projektu?

Pišite mi in bom pomagal, kakor bom v tistem trenutku lahko.