JAVA predavanje 12

Klic metode equals: <objekt1>.equals(<objekt2>)

Primer: Kako bi razredu Pes redefinirali metodo equals, da bi vrnila true, če sta imeni dveh psov enaki.

1
2
3
public boolean equals(Pes p2){
  return this.vrniIme().equals(p2.vrniIme());
}

 Še nekaj drugih metod iz razreda Object:

 • getClass: vrne objekt z imenom razreda in nekaterimi drugimi podatki o razredu
 • hashCode: vrne celo število, ki predstavlja numerično kodo objekta (pri razpršenih tabelah).
 • notify, notifyAll, wait: delo z nitmi
 • clone: kopiranje objektov


Vmesnik (Interface)


Koncept vmesnika: Z njim predpišemo metode, ki jih mora implementirati nek drug razred.


Primer vmesnika za podatkovno strukturo vrsta (queue, FIFO (first in, first out)).

Vse metode so abstraktne a nam ni potrebno pisati abstract, ker je to že avtomatsko določeno.


1
2
3
4
5
6
7
public interface Vrsta{
  public void dodaj(Object o);
  public Object odvzemi();
  public boolean jePrazna();
  public Object vrniPrvega();
  public int steviloElementov();
}

 Razred v katerem te metode dejansko sprogramiramo:

1
2
3
public class ImplementacijaVrste implements Vrsta{
  //tukaj morajo biti sprogramirane metode, ki jih zahteva vmesnik
}

 
Koncept vmesnika razširja možnosti dedovanja.

Java uporablja princip enkratnega dedovanja (podrazred lahko deduje le od enega nadrazreda). Podrazred pa lahko implementira več vmesnikov.

Splošna oblika glave podrazreda


<določila> class <imeRazreda> extends <imeNadrazreda> implements <vmesnik1>, <vmesnik2>, ...UVOD v grafiko


Prosojnico Uvod v grafiko in zglede lahko najdete na fri učilnici, pri predmetu Osnove programiranja (teden 7.1. – 13.1.).*Od tu naprej bodo moji primeri v obliki ... Kako se nariše kvadrat (+ koda), Kako narediti rdeč krog (+ koda), ...
Vsi vodiči so na voljo BREZPLAČNO!
Pišite mi

Želite mnenje ali pomoč pri vašem projektu?

Pišite mi in bom pomagal, kakor bom v tistem trenutku lahko.