Python - vaje 01

  • Napisal Staš
  • Published in Python

1. Napišite program, ki na zaslon izpiše: »Lep dan s Pythonom!«

Odg.:

1
print "Lep dan s Pythonom!"

 2. Napišite program, ki pretvori znesek v valuti SIT v EUR. Upoštevajte, da je 1 EUR enako 239,64 SIT!

Odg.:
1
2
znesek = input ("Vnos: ")
print znesek / 239.64, "EUR"

 


3. Napišite program, ki bo pretvoril stopinje Celzija v stopinje Fahrenheita in obratno. ([°F] = [°C] × 9/5 + 32)


Odg.:
1
2
3
4
5
6
7
8
temp = input ("Vnesi temperaturo: ")
lestvica = raw_input ("Vnesi temperaturno lestvico: ")
 
if lestvica == "C":
print temp * (9./5) + 32, "F"
 
else:
print (temp -32) * (5./9), "C"

 4. Napišite program, ki z '*' izriše trikotnik.
Primer:
Vnos: 5

*
**
***
****
*****

Odg.:
1
2
3
4
5
velikost = input("Vnos: ")
i=1
while i <= velikost:
print "*"*i
i += 1

 5. Napišite program, ki z '*' izriše smrekico.

Primer:
Vnesite velikost: 5

    *
***
*****
*******
*********
 

 Odg.:
1
2
3
n = input("Vnesite velikost: ")
for i in range(1, n + 1):
print ' ' * (n - i) + '*' * (i * 2 - 1)

 
6. Napišite program, ki izračuna dolžino hipotenuze, pri čemer program od uporabnika zahteva vnos obeh katet.

Primer:
Vnesi dolzino prve katete: 3
Vnesi dolzino druge katete: 4

Dolzina hipotenuze je 5

Odg.:
1
2
3
4
5
from math import *
x = input ("Vnesi dolzino prve katete: ")
y = input ("Vnesi dolzino druge katete: ")
c = sqrt(pow(x,2)+pow(y,2))
print "Dolzina hipotenuze je ", c

 
7. Napišite program, ki za podane stranice izračuna ploščino trikotnika.

Primer:
Stranica a: 3
Stranica b: 4
Stranica c: 5
Ploscina trikotnika je 6.0

Odg.:
1
2
3
4
5
6
7
from math import *
a = input("Stranica a: ")
b = input("Stranica b: ")
c = input("Stranica c: ")
 
s = (a+b+c)/2
print "Ploscina trikotnika je ", sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

 

Vsi vodiči so na voljo BREZPLAČNO!
Pišite mi

Želite mnenje ali pomoč pri vašem projektu?

Pišite mi in bom pomagal, kakor bom v tistem trenutku lahko.